118,7428

Odbrana diplomskog rada - Marko Jovanović - 300340/2013

Dana 14.02.2018. u 12:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Marko Jovanović, broj indeksa 300340/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Projektovanje i izgradnja restorana i kongresnih sala hotela "Falkensteiner"".


Članovi komisije:

  • doc. dr Miroslav Knežević, predsednik komisije
  • doc. dr Filip Đoković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018