118,7428

Odbrana diplomskog rada - Nemanja Đorđević - 340305/2013

Dana 21.02.2018. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nemanja Đorđević, broj indeksa 340305/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Elektronska promocija hotela "New City Hotel & Restaurant Nis"".


Članovi komisije:

  • prof.dr Radmila Živković, predsednik komisije
  • doc.dr Ivana Brdar, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018