118,7428

Odbrana diplomskog rada - Milan Đurđević - 302728/2016

Dana 21.02.2018. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Milan Đurđević, broj indeksa 302728/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga SOR modela u hotelijerstvu- studija slučaja hotel "Metropol Palace" Beograd".


Članovi komisije:

  • doc. dr Ivana Brdar, predsednik komisije
  • prof. dr Radmila Živković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018