117,2078

Osnovne studije

Nastava na ovom studijskom programu se zasniva na multidisciplinarnom pristupu. Pritom, posebno se obraća pažnja na znanja iz oblasti ekonomije, korišćenje informacionih tehnologija i na učenje svetskih jezika. Stručna praksa je sastavni deo studijskog programa.

Tri izborne opcije - Turizam, Hotelijerstvo ili Ekonomija hrane, pružiće studentima mogućnost sticanja profesionalnih i ličnih sposobnosti, i uspešno će ih pripremiti za vodeće stručne pozicije u ovoj profesiji.

Pored aktuelnih izbornih opcija vezanih za turizam i hotelijerstvo, na Univerzitetu Singidunum započeli smo sa obrazovanjem stručnjaka iz oblasti ekonomije hrane. Na ovoj izbornoj opciji se, osim opšteobrazovnih predmeta iz oblasti ekonomije i turizma, izučavaju i uskostručni predmeti kao što su restoraterstvo, međunarodna gastronomija, tehnologija životnih namirnica, hrana i održivi razvoj, principi ishrane i rekreacije i sl. Studenti se na smeru Ekonomija hrane upoznaju sa mikrobiološkim, hemijskim, fizičkim, senzornim kvalitetom hrane, uče o tehnološkim procesima proizvodnje namirnica, o njihovoj hranljivoj vrednosti, o sistemu kvaliteta hrane u ugostiteljskim objektima i trgovinskim lancima, o kulturnim i geografskim aspektima hrane, a osim toga stiču i neophodna znanja iz ekonomskih oblasti kako bi mogli uspešno da rukovode distribucijom i prodajom hrane.

Završetkom studija na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment stiče se zvanje diplomirani ekonomista.

Turistička privreda i prateće delatnosti, kao i druge organizacije u turizmu zapošljavaju veliki broj ljudi. Dugoročna predviđanja najavljuju dalji rast turističkih putovanja i potrošnje u svetu i u našoj zemlji što će omogućiti širok spektar poslova za sve koji su zainteresovani da se zaposle u ovoj oblasti. Poslovi koje diplomirani studenti mogu da obavljaju obuhvataju: poslovanje hotela, upravljanje spa i wellness centrima, ketering, upravljanje komercijalnim i socijalnim ugostiteljskim objektima, rad u turističkim agencijama i organizacijama, unapređenje kvaliteta usluga, organizaciju događaja, prodaju, konsultantske usluge, marketing, upravljanje ljudskim resursima, istraživanje tržišta i brojne druge poslove. Stečeno zvanje omogućava i kvalitetno obavljanje odgovarajućih poslova u saobraćaju, trgovini, bankarstvu, osiguranju i brojnim drugim područjima privatnog i javnog sektora. Ako iskoriste mogućnosti koje im se nude, diplomci sa Fakulteta za turizam i hotelijerstvo će sa sobom poneti znanje koji će ih izdvojiti iz mase onih koji se prijavljuju na tržište rada svake godine.

 

Potvrda kvaliteta Svetske turističke organizacije za studijske programe iz oblasti turizma  i hotelijerstva.

 UNWTO TEDQUAL 2019

 

U cenu školarine su uključeni udžbenici za tekući semestar.

 

Na sajtu upisa osnovih studija možete dobiti više informacija o studijskom programu i predmetima. Putem ovog sajta takođe možete obaviti i pretprijavu za upis na studijski program.

 

Za direktnu prijavu i upis na Univerzitet Singidunum kliknite ovde.

Univerzitet Singidunum © 2023