117,2078

Raspored kolokvijuma

Rasporede kolokvijuma u zimskom semestru 2023/2024. godine objavljuju profesori i asistenti u okviru Microsoft Teams platforme.

Univerzitet Singidunum © 2023