117,2078

Raspored predavanja

Raspored predavanja za zimski semestar na smeru Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane možete preuzeti na ovom linku.

Podela na grupe za predmet Engleski jezik 2:

  •  I grupa - od prvog na spisku (broj indeksa 2021/300019) do broja 65.
  • II grupa - od broja 66 na spisku (broj indeksa 2021/300660 ) do kraja.
Univerzitet Singidunum © 2023