117,2078

Školarine i tekući računi (osnovne studije)

Školarine i tekući računi (osnovne studije na srpskom jeziku)

 

Školarina za upis u I godinu studija akademske 2023/2024. godine:

 • Poslovna ekonomija
  - 1800 evra u dinarskoj protivvrednsoti za 60 ESPB

 • Turistički i hotelijerski menađžment i ekonomija hrane
  - 1500 evra u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB

 • Informacione tehnologije
  - 1800 evra u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB

 • Računarske nauke
  - 1800 evra u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB

 • Softversko i informaciono inženjerstvo
  - 2100 evra u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB

 • Menađžment u sportu
  - 1500 evra u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB

 • Fizičko vaspitanje i sport
  - 1500 evra u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB

 • Anglistika
  - 1500 evra u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB

 • Životna sredina i održivi ravoj
  - 1620 evra u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB

 • Farmacija
  - 3000 evra u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB

 

Školarine (osnovne studije na engleskom jeziku)

Cena školarine za sve studijske programe koji se realizuju na engleskom jeziku iznose 3000 evra u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB

 

U cenu školarine su uključeni i udžbenici za tekući semestar.

 

Nagrade

Univerzitet Singidunum nagrađuje svoje najbolje studente na osnovu pokazanih izuzetnih rezultata na studijama.

 

Tekući računi

Kliknite ovde da otvorite stranicu sa spiskom tekućih računa.

 

Kurs evra

Kurs evra možete pogledati ovde.

Univerzitet Singidunum © 2023