117,2078

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Isidora Simić - 2019/300064

Dana 07.12.2023. u 12:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Isidora Simić, broj indeksa 2019/300064, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Zdravlje kao motiv putovanja svetske destinacije i ponuda na njima".

Univerzitet Singidunum © 2023