117,2078

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Iva Petrović - 302442/2015

Dana 25.01.2021. u 11:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Iva Petrović, broj indeksa 302442/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ekonomsko finansijska analiza hotela Hilton Beograd".

Odbrana diplomskog rada - Dajana Pletikosić - 300650/2015

Dana 12.01.2021. u 12:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Dajana Pletikosić, broj indeksa 300650/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Karakteristike razvoja wellness turizma u Banji Vrdnik".

Univerzitet Singidunum © 2023