117,2078

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Branković Nikola - 300401/2014

Dana 24.01.2022. u 11:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Branković Nikola, broj indeksa 300401/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Pećine kao turistički resursi - primer Resavske pećine".

Odbrana diplomskog rada - Jovana Savović - 301828/2017

Dana 11.01.2022. u 11:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Savović, broj indeksa 301828/2017, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Privatni smeštaj u Crnoj Gori na primeru Vile Savović u Petrovcu".

Univerzitet Singidunum © 2023