117,2078

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Bojan Šiniković - 2018/300241

Dana 31.01.2023. u 13:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Bojan Šiniković, broj indeksa 2018/300241, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Poslovanje turoperatora na tržištu Srbije - primer Balkan Fun".

Odbrana diplomskog rada - Mina Bogetić - 300336/2018

Dana 17.01.2023. u 12:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Mina Bogetić, broj indeksa 300336/2018, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ugovor o organizovanju putovanja".

Odbrana diplomskog rada - Danica Jovanović - 2017/300990

Dana 13.01.2023. u 11:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Danica Jovanović, broj indeksa 2017/300990, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Dijabetes melitus i mogućnosti banjskog turizma za boravak obolelih".

Univerzitet Singidunum © 2023