117,2078

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Petar Dražić - 2017/301145

Dana 31.10.2023. u 12:00, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, student Petar Dražić, broj indeksa 2017/301145, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Plan sedmodnevne ishrane i boravka srpskih turista u Palermu".

Odbrana diplomskog rada - Tomislav Marković - 2019/301896

Dana 31.10.2023. u 12:00, u prostoriji S35, na III spratu, Danijelova 32, student Tomislav Marković, broj indeksa 2019/301896, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Savremene aplikacije u poslovanju hotela".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandra Kućan - 2019/300869

Dana 25.10.2023. u 12:40, u prostoriji A12, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Aleksandra Kućan, broj indeksa 2019/300869, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Motivacija turista u ruralnom turizmu".

Odbrana diplomskog rada - Anđela Đogani - 2018/301326

Dana 26.10.2023. u 14:00, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Anđela Đogani, broj indeksa 2018/301326, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Primena dizajnerskog razmišljanja u ljudskim resursima".

Odbrana diplomskog rada - Jelena Todorović - 2017/301052

Dana 26.10.2023. u 13:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Todorović, broj indeksa 2017/301052, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Zdravstveni turizam kao posebni oblik turizma i mogućnosti razvoja u Crnoj Gori".

Odbrana diplomskog rada - Sofija Hrkalo - 2019/301284

Dana 26.10.2023. u 12:40, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Sofija Hrkalo, broj indeksa 2019/301284, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Turizam i Food neohobia".

Odbrana diplomskog rada - Sandrina Hočko - 2019/301746

Dana 25.10.2023. u 12:20, u prostoriji A12, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Sandrina Hočko, broj indeksa 2019/301746, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kulturološki šokovi u turizmu - istraživanje uticaja kulture na srpske turiste na putovanju u Kinu".

Odbrana diplomskog rada - Uroš Krstić - 2019/300951

Dana 19.10.2023. u 11:45, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Uroš Krstić, broj indeksa 2019/300951, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Influenseri kao kreatori turističkih sadržaja: razlike u preferenciji muškaraca i žena".

Odbrana diplomskog rada - Nikolina Jovišić - 2019370127

Dana 19.10.2023. u 14:15, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Nikolina Jovišić, broj indeksa 2019370127, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Inteligentni marketing".

Odbrana diplomskog rada - Jelena Radojević - 2019/301416

Dana 19.10.2023. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Radojević, broj indeksa 2019/301416, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Primena aplikativnog softvera u upravljanju ljudskim resursima".

Odbrana diplomskog rada - Kristina Bjedov - 2019/300265

Dana 16.10.2023. u 11:45, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Kristina Bjedov, broj indeksa 2019/300265, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizaciona struktura hotela "HL Club Playa Blanca"".

Odbrana diplomskog rada - Tijana Tanović - 2020/301728

Dana 16.10.2023. u 14:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Tijana Tanović, broj indeksa 2020/301728, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Opasnosti na destinacijama za život i zdravlje turista".

Odbrana diplomskog rada - Nemanja Tanasković - 2015/300904

Dana 16.10.2023. u 11:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Nemanja Tanasković, broj indeksa 2015/300904, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Proizvodnja sokova od voća i povrća u skladu sa HACCP sistemom".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Petković - 2019/300283

Dana 16.10.2023. u 13:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Stefan Petković, broj indeksa 2019/300283, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Online inspiracija za putovanje: Filmska industrija kao ključni faktor u Internet promociji turističke destinacije".

Odbrana diplomskog rada - Bojana Drobnjaković - 2019/302410

Dana 16.10.2023. u 12:40, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Bojana Drobnjaković, broj indeksa 2019/302410, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj influenserskog marketinga na donošenje odluke o kupovini turističkih usluga".

Odbrana diplomskog rada - Sara Radulović - 2019/300797

Dana 16.10.2023. u 12:20, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Sara Radulović, broj indeksa 2019/300797, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Proces donošenja odluke o kupovini turističkih usluga - poređenje generacija X i Z".

Odbrana diplomskog rada - Luka Grahovac - 2019/300296

Dana 16.10.2023. u 12:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Luka Grahovac, broj indeksa 2019/300296, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga wellness i spa sadržaja u savremenom hotelijerstvu na primeru hotela Mona i hotela Premier Aqua".

Odbrana diplomskog rada - Veljko Vulović - 2018/300819

Dana 06.10.2023. u 12:15, u prostoriji S33, na III spratu, Danijelova 32, student Veljko Vulović, broj indeksa 2018/300819, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Poslovanje hotelskog lanca Radisson".

Odbrana diplomskog rada - Ivan Poledica - 2019/300126

Dana 06.10.2023. u 12:00, u prostoriji S33, na III spratu, Danijelova 32, student Ivan Poledica, broj indeksa 2019/300126, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizaciona struktura hotelskog preduzeća na primeru hotela Moskva".

Odbrana diplomskog rada - Anja Popović - 2019/300830

Dana 24.10.2023. u 13:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Anja Popović, broj indeksa 2019/300830, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Projektovanje i izgradnja hotela Burj Al Arab".

Odbrana diplomskog rada - Sara Atina Milojević - 2019/370307

Dana 10.10.2023. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Sara Atina Milojević, broj indeksa 2019/370307, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Turizam Jonskih ostrva".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandra Botić - 2019/300208

Dana 05.10.2023. u 12:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Aleksandra Botić, broj indeksa 2019/300208, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Psihologija okruženja i model sor u turizmu i hotelijerstvu".

Odbrana diplomskog rada - Natalija Ranđelović - 2019300254

Dana 04.10.2023. u 14:00, u prostoriji S35, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Natalija Ranđelović, broj indeksa 2019300254, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza poslovanja hotela u korporativnom lancu i nezavisnih hotela".

Odbrana diplomskog rada - Vanja Ilinčić - 2019/302358

Dana 04.10.2023. u 16:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Vanja Ilinčić, broj indeksa 2019/302358, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza uticaja ambijenta na ponašanje potrošača u hotelu HYATT, Beograd".

Odbrana diplomskog rada - Maša Milosavljević - 2019/301170

Dana 05.10.2023. u 12:15, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Maša Milosavljević, broj indeksa 2019/301170, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga wellness i spa sadržaja u savremenom hotelijerstvu - komparacija hotela Merkur u Vrnjačkoj Banji i hotela Izvor u Aranđelovcu".

Odbrana diplomskog rada - Mia Sole - 2019/301923

Dana 05.10.2023. u 12:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Mia Sole, broj indeksa 2019/301923, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Segmentacija potrošača hotelskih usluga na primeru hotela Amadria park".

Odbrana diplomskog rada - Andrijana Begović - 2019/302032

Dana 12.10.2023. u 11:15, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Andrijana Begović, broj indeksa 2019/302032, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj turizma na životnu sredinu: primer nacionalnog parka "Đerdap"".

Odbrana diplomskog rada - Milica Ćorić - 2019/300142

Dana 03.10.2023. u 13:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Ćorić, broj indeksa 2019/300142, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj Covid - 19 na turizam u Veneciji".

Univerzitet Singidunum © 2023