117,2078

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Kristina Popov - 2019302971

Dana 29.11.2023. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Kristina Popov, broj indeksa 2019302971, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Zadovoljstvo turista kao merilo kvaliteta hotelskih usluga u planinskim hotelima Srbije".

Odbrana diplomskog rada - Ana Ilić - 2019300190

Dana 27.11.2023. u 11:40, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Ana Ilić, broj indeksa 2019300190, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Influenserski marketing u turizmu - analiza iskustva i očekivanja travel influensera i turista".

Odbrana diplomskog rada - Veljko Jerotić - 2019/301087

Dana 28.11.2023. u 12:15, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Veljko Jerotić, broj indeksa 2019/301087, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Obezbeđivanje prevoznih kapaciteta za organizaciju turističkog aranžmana - primer "Viva Travel"".

Odbrana diplomskog rada - Luka Barašević - 2018/300256

Dana 28.11.2023. u 12:00, u prostoriji S35, na III spratu, Danijelova 32, student Luka Barašević, broj indeksa 2018/300256, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Promotivne aktivnosti u poslovanju turoperatora "Filip Travel"".

Odbrana diplomskog rada - Pavle Nastić - 2020/302174

Dana 17.11.2023. u 17:30, u prostoriji S35, na III spratu, Danijelova 32, student Pavle Nastić, broj indeksa 2020/302174, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Potencijali za razvoj ruralnog turizma u Zapadnoj Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Nevena Novković - 2019/302169

Dana 16.11.2023. u 15:20, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Nevena Novković, broj indeksa 2019/302169, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj turizma na životnu sredinu ".

Odbrana diplomskog rada - Luka Mijajlović - 2019/340133

Dana 16.11.2023. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Luka Mijajlović, broj indeksa 2019/340133, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Planiranje desetodnevnog boravka domaćih turista u Parizu, Francuska".

Odbrana diplomskog rada - Sanja Bojović - 2016/301721

Dana 07.11.2023. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Sanja Bojović, broj indeksa 2016/301721, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Vršac i vinski turizam kao turistička destinacija".

Odbrana diplomskog rada - Neda Nikolić - 2019/300502

Dana 06.11.2023. u 12:30, u prostoriji S35, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Neda Nikolić, broj indeksa 2019/300502, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kulturološki šokovi u turizmu - istraživanje uticaja kulture na strane turiste u Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Nataša Đurica - 2018/370147

Dana 07.11.2023. u 15:20, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Nataša Đurica, broj indeksa 2018/370147, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Grad Zrenjanin".

Univerzitet Singidunum © 2023