117,2078

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Radomir Biberović - 2017/370258

Dana 20.02.2023. u 14:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Radomir Biberović, broj indeksa 2017/370258, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "SOUS VIDE tehnika kao inovacija gastronomske ponude".

Odbrana diplomskog rada - Ljubica Boljević - 2018/301433

Dana 20.02.2023. u 14:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Ljubica Boljević, broj indeksa 2018/301433, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga travel influensera na savremenom turističkom tržištu".

Odbrana diplomskog rada - Matija Božanić - 2015/300716

Dana 20.02.2023. u 14:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Matija Božanić, broj indeksa 2015/300716, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "E-promocija restorana Nusret i Mikla u Istanbulu".

Odbrana diplomskog rada - Dušan Radojčić - 2017/300534

Dana 17.02.2023. u 15:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Dušan Radojčić, broj indeksa 2017/300534, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Manastiri Raške oblasti kao potencijal za razvoj verskog turizma u Srbiji".

Univerzitet Singidunum © 2023