117,2078

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Milica Veličković - 2017/300631

Dana 30.03.2023. u 13:20, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Veličković, broj indeksa 2017/300631, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Plan boravka turista u Parizu kulturnoj i gastro destinaciji Evrope".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Žižić - 2018/302212

Dana 31.03.2023. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Nikola Žižić, broj indeksa 2018/302212, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Brendiranje turističke destinacije na primjeru Crne Gore".

Odbrana diplomskog rada - Danilo Popović - 2017/330058

Dana 30.03.2023. u 13:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Danilo Popović, broj indeksa 2017/330058, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "THE PERSPECTIVES OF SPA TOURISM IN SERBIA Case study of Mlava thermal baths Ždrelo spa".

Odbrana diplomskog rada - Anastasija Korovkina - 2017/301546

Dana 16.03.2023. u 12:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Anastasija Korovkina, broj indeksa 2017/301546, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Upravljanje ljudskim resursima u hotelu Hilton".

Odbrana diplomskog rada - Katarina Perak - 2018/300667

Dana 15.03.2023. u 13:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Perak, broj indeksa 2018/300667, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizacija programa za osobe sa osteoporozom na Paliću".

Odbrana diplomskog rada - Filip Đurović - 2020/301958

Dana 01.03.2023. u 13:20, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Filip Đurović, broj indeksa 2020/301958, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj ponašanja potrošača u turizmu na životnu sredinu".

Univerzitet Singidunum © 2023