117,2078

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Milica Radmanović - 2018/301841

Dana 28.04.2023. u 12:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Radmanović, broj indeksa 2018/301841, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Specifičnosti primene HACCP sistema u restoraterstvu".

Odbrana diplomskog rada - Emilija Radinović - 2018/300153

Dana 27.04.2023. u 11:20, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Emilija Radinović, broj indeksa 2018/300153, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Integrisane marketing strategije kominikacija turističkog preduzeća hotela Hyatt, Beograd".

Odbrana diplomskog rada - Darko Uskoković - 2018/300888

Dana 27.04.2023. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Darko Uskoković, broj indeksa 2018/300888, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Plan sedmodnevnog boravka gojaznikh osoba u odmaralištu dr Simo Milošević Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju".

Odbrana diplomskog rada - Nataša Radmanović - 300622/2018

Dana 19.04.2023. u 12:00, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Nataša Radmanović, broj indeksa 300622/2018, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uparivanje hrane i pića".

Odbrana diplomskog rada - Anastasija Kojčić - 2018/301168

Dana 12.04.2023. u 13:20, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Anastasija Kojčić, broj indeksa 2018/301168, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Sedmodnevni aranžman za turiste obolele od dijabetesa u Rogaškoj Slatini".

Odbrana diplomskog rada - Luka Pejica - 2018/300273

Dana 12.04.2023. u 13:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Luka Pejica, broj indeksa 2018/300273, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Plan organizacije boravka grupe italijanskih turista u Trebinju".

Odbrana diplomskog rada - Marko Karamarković - 2018/302119

Dana 04.04.2023. u 14:00, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, student Marko Karamarković, broj indeksa 2018/302119, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Potencijali opštine Topola kao turističke destinacije".

Univerzitet Singidunum © 2023