117,2078

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Simona Žunjić - 2017330070

Dana 30.05.2023. u 10:10, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Simona Žunjić, broj indeksa 2017330070, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "E-promotion and internet marketing of hotel Moskva, hotel Hilton and Hotel Crowne Plaza".

Odbrana diplomskog rada - Sara Vučićević - 2019/300119

Dana 30.05.2023. u 09:50, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Sara Vučićević, broj indeksa 2019/300119, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Istraživanje stavova turista iz Srbije o trevl influenserima".

Odbrana diplomskog rada - Marko Lazić - 2018/300202

Dana 30.05.2023. u 09:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Marko Lazić, broj indeksa 2018/300202, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Društveno odgovorno poslovanje hotelskog lanca "Marriott"".

Odbrana diplomskog rada - Adam Petrović - 2018/300032

Dana 22.05.2023. u 12:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Adam Petrović, broj indeksa 2018/300032, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj islamske kulture na srpske turiste".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Ilić - 2016/300670

Dana 23.05.2023. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Ilić, broj indeksa 2016/300670, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Poslovanje organizatora putovanja na savremenom turističkom tržištu - primer Touristik Union International (TUI)".

Odbrana diplomskog rada - Luka Pavlićević - 2014/301313

Dana 18.05.2023. u 09:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Luka Pavlićević, broj indeksa 2014/301313, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj seoskog turizma na području Tometino Polje".

Odbrana diplomskog rada - Dušan Marković - 2017/301653

Dana 16.05.2023. u 14:00, u prostoriji S33, na III spratu, Danijelova 32, student Dušan Marković, broj indeksa 2017/301653, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ekonomsko finansijska analiza hotela "Metropol" iz Beograda".

Odbrana diplomskog rada - Jovana Todorović - 2017/301844

Dana 03.05.2023. u 16:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Todorović, broj indeksa 2017/301844, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizaciona kultura i odlučivanje na primeru kompanije "Nissan"".

Univerzitet Singidunum © 2023