117,2078

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Ana Vučenović - 2018370446

Dana 26.06.2023. u 11:30, u prostoriji A-202, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Ana Vučenović, broj indeksa 2018370446, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Turistički potencijal Sremske Mitrovice kao turističke destinacije".

Odbrana diplomskog rada - Miloš Ilić - 2019/200308

Dana 27.06.2023. u 13:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Miloš Ilić, broj indeksa 2019/200308, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Prikaz implementacije CRUD aplikacije za kreiranje i upravljanje blogovima".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandra Đorđević - 2018/300294

Dana 22.06.2023. u 12:20, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Aleksandra Đorđević, broj indeksa 2018/300294, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Mogućnost za boravak i unapređenje zdravlja osoba sa dijabetesom u banjskim lečilištima - primer banja Čatež".

Odbrana diplomskog rada - Milan Karakušević - 2018/300549

Dana 22.06.2023. u 12:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Milan Karakušević, broj indeksa 2018/300549, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Plan boravka grupe turista u cilju smanjenja telesne mase u zdravstvenom centru "Merkur" Vrnjačka Banja".

Odbrana diplomskog rada - Jovana Stojković - 2020302334

Dana 20.06.2023. u 16:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Stojković, broj indeksa 2020302334, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Maču Pikču -svetsko kulturno nasleđe kao resurs kulturnog turizma".

Odbrana diplomskog rada - Jovana Vozarević - 2013/301453

Dana 19.06.2023. u 12:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Vozarević, broj indeksa 2013/301453, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza hotelskog proizvoda hotela "Putnik Inn" Beograd".

Odbrana diplomskog rada - Dušan Runjevac - 2018/300803

Dana 29.06.2023. u 15:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Dušan Runjevac, broj indeksa 2018/300803, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Pojam i pravna priroda "Time Sharing-a"".

Odbrana diplomskog rada - Dušan Pantelić - 2017/301075

Dana 14.06.2023. u 15:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Dušan Pantelić, broj indeksa 2017/301075, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Oblici rasta i razvoja međunarodnih korporativnih hotelskih lanaca: studija slučaja "Marriott International"".

Odbrana diplomskog rada - Ksenija Petković - 2017/300325

Dana 12.06.2023. u 13:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ksenija Petković, broj indeksa 2017/300325, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj uslužnog ambijenta na ponašanje potrošača - hotel "Mr. President" Beograd".

Odbrana diplomskog rada - Milica Arsenović - 2018302750

Dana 06.06.2023. u 13:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Arsenović, broj indeksa 2018302750, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Strategija brendiranja turističkih destinacija na primeru grada Brizbejna".

Odbrana diplomskog rada - Tamara Đorić - 2014/301172

Dana 06.06.2023. u 13:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tamara Đorić, broj indeksa 2014/301172, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Digitalni marketing u turizmu i hotelijerstvu na primeru hotela Ramonda".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Krstić - 2017302091

Dana 16.06.2023. u 11:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Krstić, broj indeksa 2017302091, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Plan organizuacije boravka grupe kineskih turista na Balkan turi".

Odbrana diplomskog rada - Teodora Jolović - 2018301217

Dana 08.06.2023. u 11:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Teodora Jolović, broj indeksa 2018301217, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Plan boravka francuskih turista na destinaciji Trebinje".

Odbrana diplomskog rada - Ivona Filipović - 2018/301031

Dana 05.06.2023. u 13:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ivona Filipović, broj indeksa 2018/301031, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Inovativne tehnologije za poslovanje hotela".

Odbrana diplomskog rada - Jovana Vasiljević - 2018/370609

Dana 05.06.2023. u 11:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Vasiljević, broj indeksa 2018/370609, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Seoski turizam na primeru poslovanja etno kompleksa Konak Dobri Potok".

Univerzitet Singidunum © 2023