117,2078

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Biljana Kovačević - 2019301968

Dana 26.07.2023. u 11:15, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Biljana Kovačević, broj indeksa 2019301968, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Motivacija turista u gradskom turizmu na primeru Istanbula".

Odbrana diplomskog rada - Isidora Alimpić - 2019/300671

Dana 26.07.2023. u 11:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Isidora Alimpić, broj indeksa 2019/300671, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ekstremni gastronomski specijaliteti. Šta se sve jede u različitim krajevima sveta?".

Odbrana diplomskog rada - Milena Turčinović - 2019/300616

Dana 27.07.2023. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milena Turčinović, broj indeksa 2019/300616, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj motivacije na fluktuaciju zaposlenih u hotelijerstvu".

Odbrana diplomskog rada - Andrijana Žugić - 2019/301664

Dana 26.07.2023. u 11:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Andrijana Žugić, broj indeksa 2019/301664, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Turistički potencijali Japana".

Odbrana diplomskog rada - Jiayu Zhu - 2020/330017

Dana 21.07.2023. u 10:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jiayu Zhu, broj indeksa 2020/330017, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Factors Affecting Generation Z Travellers".

Odbrana diplomskog rada - Ivan Kusurović - 2019/300525

Dana 18.07.2023. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Ivan Kusurović, broj indeksa 2019/300525, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Tehnologija proizvodnje meda i pčelinjih proizvoda".

Odbrana diplomskog rada - Anđelija Nedeljković - 2019/301767

Dana 18.07.2023. u 11:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Anđelija Nedeljković, broj indeksa 2019/301767, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kvalitet proizvoda od mesa".

Odbrana diplomskog rada - Anđela Pavlović - 2018/301970

Dana 21.07.2023. u 11:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Anđela Pavlović, broj indeksa 2018/301970, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga franšizinga u hotelijerstvu".

Odbrana diplomskog rada - Ana Dobrosavljević - 2017/300762

Dana 13.07.2023. u 11:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ana Dobrosavljević, broj indeksa 2017/300762, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Strategija razvoja turizma Negotina".

Odbrana diplomskog rada - Kristina Tanović - 2019300103

Dana 18.07.2023. u 12:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Kristina Tanović, broj indeksa 2019300103, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Potencijali grada Loznice za razvoj turizma".

Odbrana diplomskog rada - Katarina Bjelić - 2019/300135

Dana 13.07.2023. u 11:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Bjelić, broj indeksa 2019/300135, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Značaj i uticaj "Gold Gondole" na zadovoljstvo posetilaca turističkom ponudom na Zlatiboru".

Odbrana diplomskog rada - Martina Šujica - 2018/301175

Dana 11.07.2023. u 16:20, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Martina Šujica, broj indeksa 2018/301175, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Inteligentno hotelijerstvo: Studija slučaja hotel Kraljica Zlatibora".

Odbrana diplomskog rada - Nikoleta Grujčić - 2013/302159

Dana 10.07.2023. u 14:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Nikoleta Grujčić, broj indeksa 2013/302159, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Informisanost potrošača o bakterijama kao biološkim hazardima u hrani".

Odbrana diplomskog rada - Mia Knežević - 2018/301569

Dana 07.07.2023. u 12:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Mia Knežević, broj indeksa 2018/301569, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Smederevska tvrđava kao kulturno nasleđe i kulturne manifestacije".

Odbrana diplomskog rada - Predrag Jovičić - 2018/301008

Dana 04.07.2023. u 15:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Predrag Jovičić, broj indeksa 2018/301008, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Karakteristike organizacije sportskog mega događaja na primeru Svetskog fudbalskog prvenstva u Kataru".

Odbrana diplomskog rada - Nataša Obrenović Filipović - 2019/202034

Dana 03.07.2023. u 11:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Nataša Obrenović Filipović, broj indeksa 2019/202034, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj android aplikacije za prodaju umetničkih predmeta".

Univerzitet Singidunum © 2023