117,2078

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Aleksandra Stamenković - 2019300277

Dana 29.08.2023. u 12:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Aleksandra Stamenković, broj indeksa 2019300277, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Potencijali Gračanice kao turističke destinacije".

Odbrana diplomskog rada - Jana Popović - 2018300084

Dana 29.08.2023. u 12:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jana Popović, broj indeksa 2018300084, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ponašanje korisnika hotelskih usluga u post kovid periodu".

Odbrana diplomskog rada - Una Galić - 2019300587

Dana 29.08.2023. u 14:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Una Galić, broj indeksa 2019300587, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Turistički razvoj i potencijal opštine Aranđelovac".

Odbrana diplomskog rada - Marija Antić - 2019300368

Dana 29.08.2023. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marija Antić, broj indeksa 2019300368, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Vino-tehnologija proizvodnje i uparivanje vina i hrane".

Odbrana diplomskog rada - Jelena Jevtić - 2019300086

Dana 31.08.2023. u 10:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Jevtić, broj indeksa 2019300086, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Golubačka trđava kao resurs za razvoj obrazovnog turizma u Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Marija Nikolić - 2019/301297

Dana 15.08.2023. u 11:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marija Nikolić, broj indeksa 2019/301297, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Prodaja i promocija usluga na primeru hotela Falkenštajner".

Odbrana diplomskog rada - Anastazija Skorupan - 2019/301056

Dana 09.08.2023. u 10:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Anastazija Skorupan, broj indeksa 2019/301056, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Tajm-šering u hotelskoj industriji".

Odbrana diplomskog rada - Maša Aćimović - 2018/301342

Dana 29.08.2023. u 12:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Maša Aćimović, broj indeksa 2018/301342, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kulturni turizam u Srbiji na primeru manifestacija".

Univerzitet Singidunum © 2023