117,2078

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Margaux Guiot-Guillin - 2019/330032

Dana 29.09.2023. u 14:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Margaux Guiot-Guillin, broj indeksa 2019/330032, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analyses of the use of smartphones and mobile applications on a tourist trip".

Odbrana diplomskog rada - Katarina Vasiljević - 2019/302009

Dana 29.09.2023. u 14:15, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Vasiljević, broj indeksa 2019/302009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj influensera na stavove i ponašanje potrošača pri odabiru turističke destinacije".

Odbrana diplomskog rada - Anja Tadić - 2018/301152

Dana 29.09.2023. u 13:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Anja Tadić, broj indeksa 2018/301152, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Bezbednost u turističkoj destinaciji Florida".

Odbrana diplomskog rada - Radomirka Vuksanović - 2019/302336

Dana 29.09.2023. u 14:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Radomirka Vuksanović, broj indeksa 2019/302336, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga interne komunikacije u hotelijerstvu".

Odbrana diplomskog rada - Anđela Đurđević - 2015/300841

Dana 29.09.2023. u 13:45, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Anđela Đurđević, broj indeksa 2015/300841, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga wellness i spa sadržaja u savremenom hotelijerstvu na primeru hotela Fruške Terme i Kraljevi Čardaci".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandra Marinković - 2019/300560

Dana 29.09.2023. u 13:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Aleksandra Marinković, broj indeksa 2019/300560, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Stavovi turista o primeni inovacija u turizmu".

Odbrana diplomskog rada - Emilija Rakočević - 2018/370123

Dana 29.09.2023. u 13:15, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Emilija Rakočević, broj indeksa 2018/370123, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Motivacija turista u kulturnom turizmu".

Odbrana diplomskog rada - Milica Đokić - 2019/301369

Dana 28.09.2023. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Đokić, broj indeksa 2019/301369, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj inteligintnog marketinga na turističku indrustriju".

Odbrana diplomskog rada - Milica Gavrilović - 2018300512

Dana 26.09.2023. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Gavrilović, broj indeksa 2018300512, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Održivost kulturnog etno turizma u Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Ana Jurišić - 2019/300922

Dana 28.09.2023. u 12:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Ana Jurišić, broj indeksa 2019/300922, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Turizam i globalno zagrevanje".

Odbrana diplomskog rada - Anica Šaponjić - 2019/301503

Dana 20.09.2023. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Anica Šaponjić, broj indeksa 2019/301503, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Zaposleni kao instrument marketing miksa na primeru hotela "Crowne Plaza"".

Odbrana diplomskog rada - Antonina Ivković - 2017/300770

Dana 20.09.2023. u 15:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Antonina Ivković, broj indeksa 2017/300770, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Mogućnosti Sokobanje za prilagođavanje usluga zdravstvenog turizma gojaznim osobama".

Odbrana diplomskog rada - Aleksa Topalović - 2019/301221

Dana 20.09.2023. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Aleksa Topalović, broj indeksa 2019/301221, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj društvenih mreža na percepciju potrošača o bezbednosti turističkih destinacija".

Odbrana diplomskog rada - Nada Bakić - 2019300637

Dana 20.09.2023. u 14:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Nada Bakić, broj indeksa 2019300637, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Učestalost gastrointestinalnih tegoba kod turista na različitim destinacijama".

Odbrana diplomskog rada - Filip Ristić - 2019/200251

Dana 20.09.2023. u 15:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Filip Ristić, broj indeksa 2019/200251, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razlike u liderskim stilovima u različitim kulturama".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandra Dugić - 2019/300415

Dana 13.09.2023. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Aleksandra Dugić, broj indeksa 2019/300415, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ekstremni gastronomski specijaliteti. Šta se sve jede u različitim krajevima sveta?".

Odbrana diplomskog rada - Teodora Pađen - 2018301106

Dana 11.09.2023. u 12:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Teodora Pađen, broj indeksa 2018301106, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga wellness i spa sadržaja u hotelima "Izvor" Aranđelovac i "Fruške terme" Vrdnik".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Petrović - 2014302289

Dana 11.09.2023. u 12:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Petrović, broj indeksa 2014302289, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Programi lojalnosti u avio industriji-studija slučaja Etihad Airways, Turkish Airlines i Lufthansa Group".

Odbrana diplomskog rada - Petar Vlajić - 2018300078

Dana 13.09.2023. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Petar Vlajić, broj indeksa 2018300078, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj kovid krize na poslovanje kompanije WizzAir".

Odbrana diplomskog rada - Anastasia Petrović - 2018301361

Dana 06.09.2023. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Anastasia Petrović, broj indeksa 2018301361, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Značaj enterijera i eksterijera hotela za mentalnu dobrobit i zadovoljsvo gostiju".

Odbrana diplomskog rada - Đorđe Brkić - 2018300343

Dana 06.09.2023. u 10:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Đorđe Brkić, broj indeksa 2018300343, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Plan boravka i ishrane za grupu vegetarijanaca u Dubrovniku".

Odbrana diplomskog rada - Tara Trošelj - 2019300713

Dana 05.09.2023. u 16:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tara Trošelj, broj indeksa 2019300713, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Turistički potencijal grada Beograda za razvoj poslovnog turizma".

Odbrana diplomskog rada - Anastasija Antić - 2019300963

Dana 04.09.2023. u 16:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Anastasija Antić, broj indeksa 2019300963, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Onlajn reputacija hotela "Radisson Collection Old Mill" Beograd".

Univerzitet Singidunum © 2023