117,2078

Odbrana diplomskog rada - Nataša Đurica - 2018/370147

Dana 07.11.2023. u 15:20, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Nataša Đurica, broj indeksa 2018/370147, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Grad Zrenjanin".


Članovi komisije:

  • doc. dr Nataša Stanišić, predsednik komisije
  • doc. dr Nikica Radović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2023