117,2078

Odbrana diplomskog rada - Neda Nikolić - 2019/300502

Dana 06.11.2023. u 12:30, u prostoriji S35, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Neda Nikolić, broj indeksa 2019/300502, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kulturološki šokovi u turizmu - istraživanje uticaja kulture na strane turiste u Srbiji".


Članovi komisije:

  • prof. dr Miroslav Knežević, predsednik komisije
  • prof. dr Ivana Brdar, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2023