117,2078

Odbrana diplomskog rada - Luka Mijajlović - 2019/340133

Dana 16.11.2023. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Luka Mijajlović, broj indeksa 2019/340133, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Planiranje desetodnevnog boravka domaćih turista u Parizu, Francuska".


Članovi komisije:

  • prof. dr Ivana Brdar, predsednik komisije
  • prof. dr Svetlana Stanišić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2023