117,2078

Odbrana diplomskog rada - Nevena Novković - 2019/302169

Dana 16.11.2023. u 15:20, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Nevena Novković, broj indeksa 2019/302169, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj turizma na životnu sredinu ".


Članovi komisije:

  • prof. dr Ivana Brdar, predsednik komisije
  • prof. dr Svetlana Stanišić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2023