117,2078

Odbrana diplomskog rada - Pavle Nastić - 2020/302174

Dana 17.11.2023. u 17:30, u prostoriji S35, na III spratu, Danijelova 32, student Pavle Nastić, broj indeksa 2020/302174, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Potencijali za razvoj ruralnog turizma u Zapadnoj Srbiji".


Članovi komisije:

  • doc. dr Ana Radulović, predsednik komisije
  • prof. dr Ana Jovancai Stakić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2023