117,2078

Odbrana diplomskog rada - Luka Barašević - 2018/300256

Dana 28.11.2023. u 12:00, u prostoriji S35, na III spratu, Danijelova 32, student Luka Barašević, broj indeksa 2018/300256, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Promotivne aktivnosti u poslovanju turoperatora "Filip Travel"".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jelena Gajić, predsednik komisije
  • prof. dr Danijel Pavlović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2023