117,2078

Odbrana diplomskog rada - Sanja Bojović - 2016/301721

Dana 07.11.2023. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Sanja Bojović, broj indeksa 2016/301721, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Vršac i vinski turizam kao turistička destinacija".


Članovi komisije:

  • doc. dr Nataša Stanišić, predsednik komisije
  • doc. dr Nikica Radović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2023